تندیس ها و افتخارات

با افتخارات و گواهینامه های میدکو بیشتر اشنا شوید

تقدیرنامه تعهد به ارتقای کیفیت محصولات و خدمات همراه با رهبری برجسته و تحول آفرین

۲۷ مرداد ۱۳۹۷
تقدیرنامه تعهد به ارتقای کیفیت محصولات و خدمات همراه با رهبری برجسته و تحول آفرین