تندیس ها و افتخارات

با افتخارات و گواهینامه های میدکو بیشتر اشنا شوید

تندیس برنز مسوولیت اجتماعی مدیریت

۶ بهمن ۱۳۹۷
تندیس برنز مسوولیت اجتماعی مدیریت