تندیس ها و افتخارات

با افتخارات و گواهینامه های میدکو بیشتر اشنا شوید

جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی 1391

۱۶ مرداد ۱۳۹۶
جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی  1391