مجید نامه گشای فرد

معرفی مجید نامه گشای فرد

 

سوابق تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی: مهندسی کنترل سیستم ها - دانشگاه شیراز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد: مدیریت صنعتی (تولید) - دانشگاه شیراز

رشته و گرایش تحصیلی دکترا: دکترای تخصصی مدیریت راهبردی

 

 

سوابق مدیریتی
سوابق مدیریتی
پست سازمانی محل خدمت از تاریخ تا تاریخ
مدیر توسعه مدیریت  شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) 97 تا کنون
کارشناس توسعه مدیریت  شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) 94 97
مدیر توسعه و برنامه ریزی شرکت صنعتی، معدنی و تجارتی کاونده (وابسته به بنیاد شهید) 91 94
مدیر برنامه ریزی و تولید مجتمع پلاستیک طبرستان 88 91