آقای محمد جعفر اکرام جعفری

معرفی آقای محمد جعفر اکرام جعفری

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی راه و ساختمان (عمران)- دکترای مدیریت

 

 

 

 

 

 

سوابق مدیریتی
سوابق مدیریتی
پست سازمانی محل خدمت از تاریخ تا تاریخ
مشاور مدیر عامل شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) 88 تا کنون
معاون طرح و برنامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور    
معاون تشکیلات و روشها سازمان امور اداری و استخدامی کشور    
معاون آموزش،تحقیقات و فن آوری وزارت راه و ترابری    
معاون توسعه مدیریت معاون رییس جمهور    
مشاور معاون نخست وزیر و دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور    
رییس مرکز آموزش مدیر دولتی    
رییس مرکز مطالعات و پژوهشهای اداری    
رییس پژوهشکده حمل و نقل    
عضو شورا شورای امور اداری و استخدامی کشور