سعید طالب

معرفی سعید طالب

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی مدیریت صنعتی(دانشگاه علامه طباطبایی)

 

 

 

 

سوابق مدیریتی
سوابق مدیریتی
پست سازمانی محل خدمت از تاریخ تا تاریخ
مدیر امور مالی و بازرگانی شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) 89 تا کنون
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران جامعه حسابداران رسمی ایران 91 تا کنون
عضو هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 84  
عامل ذیحساب کک سازی زرند    
عضو هیأت مدیره و رییس هیأت مدیره شرکت معادن اسفندقه 85 89
عضو هیأت مدیره و رییس هیأت مدیره شرکت مهندسی حفاری و اکتشافی مواد معدنی 85 89
عضو هیأت مدیره و رییس هیأت مدیره شرکت زغال سنگ طبس 86 89
عضو هیأت مدیره و رییس هیأت مدیره شرکت زغال سنگ البرز مرکزی 79 89
معاون مالی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 78 89
حسابرس ارشد سازمان حسابرسی   78