مسعود فرحناک

معرفی مسعود فرحناک

 

سوابق تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی: مهندسی بهداشت حرفه ای

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد: مهندسی بیوتکنولوژی

 

 

 

سوابق مدیریتی
سوابق مدیریتی
پست سازمانی محل خدمت از تاریخ تا تاریخ
مدیر HSEC شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) 94 تا کنون
مدیر HSE شرکت معیار صنعت خاورمیانه 91 93
مدیر ایمنی،بهداشت و محیط زیست HSE شرکت آلومینیوم المهدی 86 91
مدیر ایمنی و بهداشت HSE شرکت سنگ آهن گل گهر 71 86
رییس ایمنی و بهداشت صنعتیHSE شرکت صنایع مس شهید باهنر 66 71
کارشناس بهداشت حرفه ای شرکت ملی مس ایران 66 66
کنترل و بازرسی امور ایمنی و بهداشت حرفه ای

سازمان منطقه ای بهداشت و درمان کرمان و سیستان و بلوچستان

63 64