منوچهر داوری

معرفی منوچهر داوری

 

سوابق تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی: مهندسی متالورژی

 

 

 

 

سوابق مدیریتی
سوابق مدیریتی
پست سازمانی محل خدمت از تاریخ تا تاریخ
مدیر امور تولید شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) 93 تا کنون
مدیر مجتمع شرکت ملی مس ایران    
معاون بهره برداری (تولید) شرکت ملی مس ایران    
مدیر امور ذوب شرکت ملی مس ایران    
مدیر امور کنترل فرایند و برنامه ریزی تولید شرکت ملی مس ایران