رامین امربر

معرفی رامین امربر

 

سوابق تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی: کامپیوتر (نرم افزار)

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد: کامپیوتر (هوش ماشینی و رباتیک)

 

 

سوابق مدیریتی
سوابق مدیریتی
پست سازمانی محل خدمت از تاریخ تا تاریخ
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

 شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)

93 تا کنون
مدیر توسعه کسب و کار و خدمات مشاوره شرکت عصر دانش افزار 92 93
مشاور فناوری اطلاعات و ارتباطات

شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)

88 93
مدیر تحقیق و توسعه برنامه ریزی و سرمایه گذاری مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) 86 92
مدیر پروژه شرکت عصر دانش افزار 81 86
مدیر پروژه

شرکت نیروی پویای ایرانی و شرکت مهد هنر رسام

77 81