بهرام جلوداری ممقانی

معرفی بهرام جلوداری ممقانی

 

سوابق تحصیلی


رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی: مدیریت صنعتی (دانشگاه علامه طباطبایی)


رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع – مدیریت صنایع (دانشگاه علم و صنعت)


رشته و گرایش تحصیلی دکترا: علوم استراتژیک و مدیریت کیفیت (کانتربوری انگلستان)

 

 

سوابق مدیریتی
سوابق مدیریتی
پست سازمانی محل خدمت از تاریخ تا تاریخ
مدیر توسعه مدیریت و سازمان شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) 94  
رییس هیأت مدیره شرکت ارزیابی و صدور گواهینامه‌های بین المللی AQC 89 تا کنون
مدیر عامل شرکت تولیدی صنعتی پودر جوش ایران 92 93
مدیر عامل شرکت مهندسی مشاور تدبیر گستر 77 89
مدرس دانشگاه علامه طباطبایی 77 78
مدیر عامل شرکت مهندسی مشاور تدبیر نظام گستر 75 77
مشاور بهبود صنایع موسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی وزارت صنایع 72 75
کارشناس برنامه ریزی مهاب قدس 68 71
معاون برنامه ریزی صنایع شهید باکری 67 68