علی رضا ظاهری

معرفی علی رضا ظاهری

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی حقوق (دانشگاه تهران) - کارشناسی ارشد حقوق بین الملل (دانشگاه شهید بهشتی تهران) - دکترای حقوق بین الملل(واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی)

 

 

 

 

 

سوابق مدیریتی
سوابق مدیریتی
پست سازمانی محل خدمت از تاریخ تا تاریخ
مشاور مدیر عامل شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) 87 تا کنون
مدیر امور حقوقی شرکت ملی صنایع مس ایران 84 87
مدیر امور حقوقی و قراردادها شرکت ایرالکو 81 84