علی پالیزدار

معرفی علی پالیزدار

سوابق مدیریتی

ردیف

پست سازمانی

محل خدمت

از تاریخ

تا تاریخ

1

قائم مقام مدیر عامل

شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)

87

تا کنون

2

معاون برنامه ریزی و توسعه

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

83

88

3

مدیر عامل و رییس هیأت مدیره

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

83

87

4

مدیر عامل

شرکت فولاد خوزستان

72

77

5

مدیر عامل

شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران

64

 

6

رییس و عضو هیأت مدیره

شرکت ملی فولاد ایران

60