علی محمد سوری لکی

معرفی علی محمد سوری لکی

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی ریاضی

 

 

 

 

 

سوابق مدیریتی
سوابق مدیریتی
پست سازمانی محل خدمت از تاریخ تا تاریخ
مشاور مدیر عامل شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) 91 تا کنون
معاون امور اجتماعی و نیروی انسانی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران   84
عضو هیأت مدیره شرکت سنگ آهن مرکزی ایران    
عضو هیأت مدیره شرکت زغال سنگ کرمان    
عضو هیأت مدیره شرکت زغال سنگ شاهرود    
عضو هیأت مدیره شرکت زغال سنگ البرز مرکزی    
رییس هیأت مدیره شرکت زغال سنگ البرز غربی    
رییس هیأت مدیره شرکت تهیه مواد معدنی چناره 77  
وابسته کار سفارت ایران در لیبی 72 77
مشاور وزیر وزارت کار و امور اجتماعی 71 72
نماینده مردم خرم آباد مجلس شورای اسلامی 67 72