نیوشا حاجیلو

معرفی نیوشا حاجیلو

  • نیوشا حاجیلو نیوشا حاجیلو کارشناس امور دفتری حوزه های اداری، روابط عمومی و سرمایه انسانی ایمیل : n-hajiloo@midhco.com