مهدی خندق آبادی

معرفی مهدی خندق آبادی

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی الکترونیک- الکترونیک کنترل ، پلی تکنیک لیدز انگلستان

 

 

 

 

 

سوابق مدیریتی
سوابق مدیریتی
پست سازمانی محل خدمت از تاریخ تا تاریخ
مدیر عامل شرکت WMI 93 93
مشاور مدیر عامل شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) 89  
مشاور مدیر عامل بانک صادرات 88 88
سفیر ج.ا. سفارت ایران در مالزی 84  
مدیر کل فناوری اطلاعات و نماینده ی ویژه وزیر در اجرای طرح های توسعه کاربردی فناوری اطلاعات وزارت امور خارجه 82  
رییس اداره دوم سیاسی اروپای غربی وزارت امور خارجه 80  
سفیر ج.ا. سفارت ایران در یونان 76  
مشاور وزیر و مدیر کل دبیرخانه و اسناد وزارت امور خارجه 71  
سفیر ج.ا.ا و آکردینه در نیوزلند سفارت ایران در استرالی 66  
مشاور وزیر وزارت امور خارجه 66  
مدیر کل تشریفات وزارت امور خارجه 65  
مدیر مسوول روزنامه تهران تایمز 89