فیلم

مشاهده ویدئوهای میدکو

مجتمع فولادبردسیر.مهرماه 97 . اولین تولید شمش فولاد

۲۷ خرداد ۱۳۹۸