تندیس ها و افتخارات

با افتخارات و گواهینامه های میدکو بیشتر اشنا شوید

لوح عضویت انجمن علمی ریخته گری ایران

۳۰ مرداد ۱۳۹۷
لوح عضویت انجمن علمی ریخته گری ایران