پیمانکاران و شرکای تجاری میدکو

ذینفعان و شرکای تجاری

با توجه به اهمیت منابع بیرونی هلدینگ میدکو در دستیابی به اهداف، رئوس کلی استراتژیهای هلدینگ میدکو در مدیریت شرکا و تأمین کنندگان به شرح زیر است :

توسعه همکاری ومشارکت باشرکتهای خارجی وداخلی صاحب نام (دارای برند مطرح)

مشارکت با شرکتهای تأمین کننده در مناقصه‌های داخلی میدکودر کشور و در خارج

مشارکت و حرکت به سوی بورس داخلی وبین‌المللی(بورس لندن)

مشارکت با شرکتهای خارجی دارنده تکنولوژی

تکمیل زنجیره در توانمندسازی در مشارکتها (مهندسی، تأمین تجهیزات و لجستیک،‌ ساخت، توان مالی)

دسته‌بندی کلان شرکاء و تأمین کنندگان هلدینگ عبارتند از:

 

شرکتهای وابسته خدماتی

گروه مهندسی

گروه ساختمانی

گروه بازرگانی

گروه حمل و نقل

 

شرکتهای وابسته تولیدی

3 شرکت فولاد با استراتژی زنجیره کامل کنسانتره تا فولاد، با تکنولوژی‌های مختلف تقسیم بندی شده‌اند و 1 شرکت مس،‌1 شرکت فروسیلیسیوم، 1 شرکت فرآوری ذغالسنگ (از معدن تا تأمین کنسانتره)

 

شرکاء بیرونی

بورس لندن و بورس مالزی (سهام را در اختیار می‌گذاریم) با استراتژی تأمین منابع مالی و حضور در بورس فلزات لندن در فروش محصولات

تکنولوژی (مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران در داخل)

شرکتهای مهندسی (با سیاست همکاری و مشارکت در توسعه مهندسی پایه با شرکتهای دارای برند خارجی)

سازندگان با شهرت جهانی و اثبات شده و در مورد دارندگان تکنولوژی منتخب با توان مالی برای فاینانس که در سالهای اخیر و تحریم ها از مشکلات است.

 

ایجاد ارتباط پایدار مبتنی بر گشودگی، ‌اعتماد، ‌شفافیت و احترام با شرکا و تأمین کنندگان

براساس منشور رفتاری میدکو، موارد زیر

عدم افشا داراییهای فکری شرکاء و تأمین کنندگان

عدالت در رفتار یکسان و عدم تبعیض درهنگام انتخاب(هنگام برگزاری مناقصه ها)

داشتن رابطه سالم

حمایت از شرکاء و تأمین کنندگان و معرفی ایشان به کارفرمایان جدید

رفع موانع مالی و مشکلات آنها با سازمانهای دولتی

دلسوزی و کمک دراجرای تعهدات آنها بصورت مجموعه‌ای در یک کشتی

ارتقاء سطح دانش فنی و تکنولوژی شرکاء و تأمین کنندگان داخلی با دستاوردهای میدکو

همواره در تعامل با شرکاء و تأمین‌کنندگان رعایت می‌شود. همچنین میدکو اساس روابط خود را با تأمین کنندگان بر همکاری متقابل و صمیمیت قرار داده است و حفظ روابط را با هدف بلند مدت آینده پایه گذاری می‌کند.

 

توسعه و توانمندسازی تأمین‌کنندگان

در‌خصوص ایجاد و تشویق هم افزایی(Synergy)بین شرکتهای زیرمجموعه باید بیان داشت که اصولا ساختار هلدینگ، ساختاری مبتنی بر هم افزایی است ،چرا که در غیر این صورت بر سایر مدلهای تجاری وخصوصاً ایجاد شرکتهای مستقل برتری و امتیازی نخواهد داشت. در شرکت هل دینگ نیز این هم افزایی طراحی و در بخشی نیز اجرایی گردیده است.

 

مشارکت با مراکز علمی و تحقیقاتی

با توجه به استراتژی مصوب هلدینگ و زیر مجموعه‌ها که بر انتقال وتوسعه تکنولوژی و R&D تأکیدشده،ورود در حوزه فناوری‌های پیشرفته بعنوان هدف استراتژیک دنبال میشود. پس از تشکیل کمیته برنامه‌ریزی، زیر کمیته تخصصی تحقیق و توسعه، فناوری و طرحها مصوب و وظایف آن مشخص شده است. برای قدرت مانور بیشتر و انعطاف‌پذیری در عقد قرارداد‌ها و لزوم ایجاد مرکز توسعه مهندسی وتحقیق اتوفناوری هلدینگ، نسبت به تشکیل شرکت مهندسی اقدام نمود و بطور تفصیلی در استراتژی وسیاستهای مصوب این شرکت، مشارکت با مراکز علمی وتحقیقاتی بعهدهآ نقرار گرفت و عملاً تبدیل به مرکز فعالیت‌های تحقیقاتی وفناوری هلدینگ شده است و زیر نظر کمیته برنامه‌ریزی هلدینگ فعالیت می کند. همچنین توسط یکی از مشاورین هلدینگ که سابقه وتجربه طولانی در ایجاد مراکز تحقیقاتی، همکاری‌های علمی و فناوری را در بخش صنعت ومعدن عهده‌دار بوده است،برنامه ویژه انتقال فناوری ونحوه مشارکت با مراکز مهندسی وتحقیقاتی، برای این مرکز تدوین و مورد تصویب هیأت مدیره قرارگرفته و در حال اجرا می‌باشد.