استراتژی موضوعی

استراتژی سرمایه انسانی

سند راهبردی سرمایه انسانی میدکو

مقدمه:

شركت هلدينگ ميدكو جهت نيل به اهداف سازماني خود و ايجاد مزيت رقابتي با بكارگيري سرمایه انساني مجرب، متخصص و برخوردار از هوش و انگيزه بالا به‌منظور نقش‌آفريني در شركت است. انجام مأموريت توسعه هلدينگ ميدكو ايجاب مي‌نمايد، زمينه رشد و ارتقای تواناييهاي كاركنان بعنوان سرمايه‌اساسي و مولد شركت فراهم شود. در جهت تحقق نيات فوق، سياستهاي توسعه سرمایه انساني ميدكو و شركتهاي تابعه مي بايست هم جهت با استراتژي هاي اصلي شرکت  تدوين و توسعه يابد. در اين راستا استفاده از الگوها و مدل طراحي ساختار سرمایه انساني پيشرفته و علمي از ضروريات طراحي سيستم سرمایه انساني شركت بوده و اين ضرورت را ايجاب مي نمايد تا با تدوين سند راهبردي سرمایه انسانی که با توجه به سند راهبردی شرکت تدوین شده است بتوان نقشه راه توسعه سرمایه انساني را در شركت ترسيم نمود.

چشم انداز:

 • دستیابی به سرمایه انسانی توانمند، دارای مزیت رقابتی و نمایانگر فرهنگ سازمانی، مشارکت، تولید و خدمات با کیفیت در کلاس جهانی

ماموريت:

 • جذب استعدادها و پرورش کارکنان توانمند، خلاق، كارآفرين ، منعطف ، مشاركت‌ جو ، متعادل ، بانشاط و باانگيزه
 • جذب کارکنان شایسته  و مبتنی بر ارزش های شرکت
 • ارتقا و توسعه سرمایه انسانی توانمند در مدیریت بر خود، سازمان و محیط
 • افزایش سهم به سزای سرمایه انسانی جهت ارتقای ارزش افزوده در پروژه ها، محصولات و خدمات

عناوین سياست هاي کلان حوزه سرمايه انسانی:

 • نگرش سرمایه ای میدکو به سرمایه انسانی و ارتقاء جایگاه سرمایه انسانی در طراحی و استقرار استراتژی کسب و کار
 • هماهنگی همه شرکت های تابعه با استراتژی سرمايه انسانی شرکت مادر
 • طراحی و استقرار نظام های جامع مدیریت و توسعه سرمايه انسانی در شرکت های تابعه با در نظرگرفتن مقتضیات جغرافیایی ، بافت و فرهنگ نیروی انسانی ، شرایط اجتماعی منطقه و سایر عوامل محیطی تأثیرگذار
 • الگو بودن رهبران شرکت مادر برای همه شرکت های تابعه
 • توسعه شایستگی های حرفه ای رهبران سرمايه انسانی (مدیریت ارشد و مدیران میانی) در تراز جهانی و توانمند برای مدیریت در پروژه ها و ستادهای مدیریتی تابعه
 • توسعه شایستگی ها و توان مندی های سرمايه انسانی برای پرورش کارکنان خردمند ، خلاق ، با انگیزه ، متعهد به ارزش ها و سالم که به اخلاق و رفتار حرفه ای پای بند باشند
 • شناسایی و ایجاد ذخیره استعدادهای انسانی در میدکو و پرورش نسل هاي جديد مديران
 • مديريت فرآيند خلق ، اشتراك ، به كارگيري و توسعه دانش سازماني براي آینده نگاری و تسهيل حركت شركت در مسير سازمان یادگيرنده (Learning Organization) ، خالق دانش (Knowledge Creating) ، تند آموز (Fast Learning) و واكنش سريع (Fast Reacting) با استفاده مؤثر از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات
 • چابك سازي و افزايش انعطاف پذيري (Flexibility) شركت براي شناخت و پاسخ گويي به موقع به نيازهاي در حال تغيير بازار و ذي نفعان و بهره گیری هوشمندانه از ظرفیت های موجود کشور از طریق برون سپاری
 • شفاف سازی ( Transparency)، سلامت اداری و توسعه فرهنگ کار و تلاش صادقانه
 • پوشش صددرصدی برنامه های سلامت و بهداشت و درمان شرکت به کارکنان و اعضای خانواده آنها
 • مسئولیت پذیری و مشارکت فعال کارکنان در فرآیند مدیریت عملکرد
 • توسعه مدل ارزیابی شایستگی کارکنان به صورت تخصصی و ایجاد فرصت های برابر
اهداف و استراتژی های سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در میدکو
هداف سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در شرکت مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه عبارت است از:
 • محافظت از داراییهای اطلاعاتی شرکت در برابر تهدیدات داخلی یا خارجی، تعمدی یا غیرتعمدی
 • اطمینان از آگاهی کارکنان، پیمانکاران و کاربران شخص ثالث از مسئولیت های امنیتی خویش
 • کمینه کردن مخاطره و بیشینه کردن فرصتها در جهت ماموریت اصلی شرکت
 • فراهم کردن محیطی امن برای دسترسی به اطلاعات و تجهیزات پردازش اطلاعات بر اساس الزامات امنیتی و تجاری، حصول اطمینان از عملکرد صحیح و و اطمینان از استمرار آن
 • حفظ تداوم کسب و کار سازمان و پایین آوردن ریسک های موجود در کسب و کار
 • جلوگیری از رخداد موارد ضد امنیتی و کاهش تاثیرات بالقوه ریسک های موجود
در این راستا شرکت مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاور میانه خط مشی امنیتی خود را در هفت بند به شرح زیر اعلام داشته و از آن پشتیبانی می‌کند:
 1. شناسایی و امن سازی کلیه دارایی‌‌های اطلاعاتی شرکت با تمرکز بر:
  • حفاظت از اطلاعات در برابر دسترسی های غیر مجاز
  • اطمینان از حفظ محرمانگی اطلاعات
  • اطمینان از یکپارچه ماندن اطلاعات سازمان
  • پشتیبانی از دسترس پذیر بودن اطلاعات برای فرآیندهای کسب و کار
  • قدم برداشتن در راستای قوانین و مقررات امنیتی کشور و پوشش مناسب نیازهای مربوط به کسب و کار در حوزه صنعت و معدن و قوانین و مقررات مربوطه
  • ارتقاء آمادگی شرکت جهت استمرار و تداوم ماموریت شرکت در برابر مواجهه با حوادث امنیتی از طریق پیاده سازی، نگهداری و آزمایش طرح تداوم کسب و کار
  • پیشگیری و به حداقل رساندن رخنه‌های امنیتی از طریق گزارش تمامی رخنه های امنیت اطلاعات واقعی و مشکوک به مدیر امنیت اطلاعات جهت رسیدگی
 2. تلاش در جهت کاهش مخاطرات امنیتی و ایجاد فرآیندهای پشتیبانی از سیاست های امنیت اطلاعات شامل طرح های رمز نگاری و تداوم و کنترل حفره های امنیتی
 3. پوشش نیازمندی های کسب و کار در مورد دسترس پذیری اطلاعات و سیستم ها
 4. افزایش امنیت اطلاعات با بکارگیری ابزارها و شیوه‌های جدید و اجرای سیاست ها و آماده سازی جهت پشتیبانی لازم در زمان پیاده سازی توسط مدیر امنیت اطلاعات
 5. مسئولیت حسن اجرای سیاست ها توسط مدیران هر بخش
 6. الزامی بودن پذیرش خطی مشی امنیتی میدکو برای کلیه کارکنان و ارتقاء مسؤولیت پذیری افراد در زمینه امنیت اطلاعات شرکت
 7. ارتقاء سطح آموزش و آگاهی کارکنان شرکت به عنوان ارزشمندترین سرمایه شرکت در زمینه امنیت اطلاعات از طریق برگزاری دوره های آموزشی در زمینه امنیت اطلاعات برای تمامی کارکنان
 
استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات
بیانیه چشم‌انداز
بیانیه چشم انداز میدکو و شرکت‌های تابعه بیانگر آرمان و دورنمای فعالیت‌ها وآمال آنها بوده و در مسیر پیشرفت به عنوان راهنما و روشن‌گر فعالیت‌های پرسنل این مجموعه عمل می‌کند. این بیانیه به صورت ذیل تعریف شده است:
میدکو و شرکت‌های تابعه ، با استفاده ازفناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان عاملی "توانمندساز” شرکتی توسعه‌یافته دربکارگیری ICT و کسب‌وکار الکترونیکی جهت ارایه خدمات برتر با بهره‌وری بیشتر از طریق مدیریت بهینه منابع سازمانی و حضور در فضای مجازی خواهد بود.
 
سیاست های کلان توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات میدکو و شرکتهای تابعه
  
1.اشتراک اطلاعات و منابع اطلاعاتی به صورت موثر 
2.ارائه خدمات پیوسته، پایدارو قابل‌اطمینان در حوزه فناوری 
3.حفاظت از منابع اطلاعاتی به‌عنوان دارایی‌های سازمان 
4.ایجاد ارزش افزوده از طریقIT
5.توسعه کسب و کارالکترونیکی در کل شرکت 
6.پیروی از استانداردهای بین‌المللی در حوزه ICT
7.مدیریت مؤثر خدمات و منابع اطلاعاتی 
8.به‌کارگیری IT در راستای اهداف سازمانی 
9.استقرار سیستم‌های یکپارچه سازمانی 
10.دسترسی به اطلاعات و خدمات از هر مکان و هر زمان 
11.برقراری امنیت اطلاعات و ارتباطات در مجموعه هلدینگ
 
استراتژی های توسعه مدیریت و دانش
 1. دانش در قلب، هویت و استراتژی میدکو قرار دارد
 2. چشم‌انداز دانشی میدکو باید در کل هلدینگ جاری‌سازی شود
 3. ایجاد تعادل میان رشد عملیات و رشد دانشی
 4. مدیریت دانش رویکرد تمامی مدیران و کارشناسان باید باشد
 5. ضرورت پشتیبانی واحد فناوری اطلاعات از مدیریت دانش
 6. ضرورت حضور مدیران و جدی گرفتن انجمن‌های خبرگی
 7. ضرورت بکارگیری آیین‌نامه‌ها و روش‌ها و دستورالعمل‌ها و ابزارهای دانشی
 8. ضرورت پیوند موفقیت میدکو با توسعه منطقه‌‌‌ای
 9. حرکت فرهنگی در جهت بین‌المللی شدن به منظور توسعه ارتباط با شرکای بین‌المللی
 10. تعیین و ابلاغ نقش‌ها و وظایف دانشی
 11. برقراری سیستم ارزیابی عملکرد دانشی در شرکت‌ها
 12. انجمن‌های خبرگی
 13. برقراری سیستم گزارش‌دهی دانشی در جلسات فصلی‌، پروژه و تولید
 14. برقراری برنامه‌ها و مراسم اطلاع‌رسانی دانشی و انتشار اخبار مرتبط
 15. تهیه و تنظیم گزارش‌های دانشی در گزارش‌های ملی و بین‌المللی
 16. حضور موثر در مراسم ملی و بین‌المللی دانشی برای برندسازی میدکو در حوزه دانش
 17. حضور و عضویت در شبکه‌های بین‌المللی خبرگی
 18. جوایز و گواهینامه‌های بین‌المللی
 19. توسعه مدرسه کسب و کار و مرکز فناوری میدکو
 20. مدیریت، برنامه‌ریزی و ارزیابی ریسک‌های دانشی
 21. برقراری سیستم اندازه‌گیری و کنترل و نظارت بر عملکرد مدیریت دانش
 22. شناسایی سرمایه‌های فکری، سرمایه انسانی، ساختاری و ارتباطی
 23. فرآیندهای عملیاتی کردن مدیریت دانش
 24. ایجاد ساختار سازمان و مستندات دانشی