شرکت های زیرمجموعه

Subsidiaries

شرکت فولاد زرند ایرانیان
مشاهده سایت

شرکت فولاد زرند ایرانیان (سهامی خاص) به عنوان شرکتی نوخاسته و پویا در صنعت فولاد در تاریخ 28 / 8 / 1387 تحت شماره333265 و با سرمایه ای بالغ بر ده میلیارد ریال در اداره ثبت شرکتها در استان تهران به ثبت قانونی رسیده است. عمده اهداف شرکت را میتوان به صورت زیر ذکر کرد : ایجاد کارخانجات آهن و فولادسازی با روشهای مختلف عملیات ذوب وریخته گری و نورد فلزات آهنی و تولید انواع مقاطع هندسی استاندارد، انجام کلیه فعالیتهای مجاز بازرگانی اعم از خرید ... شرکت فولاد زرند ایرانیان ( زیسکو )با توجه به اینکه به تازگی پا به عرصه صنعت نهاده است ولی در زمینه سیاست کاریاهداف درازمدت و شاخصی را دنبال می کند. مؤید این ادعا پروژه ها و طرحهای در دست اجرای این شرکت است که عمدتاً در قدمهای اولیه اجرایی قرار دارند. مشاهده بیشتر >

استخراج معدن سنگ آهن جلال آباد زرند
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : استان کرمان- شهرستان زرند
 • میزان اشتغالزایی : 121
کارخانه کک سازی شماره 2 زرند
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : استان کرمان- شهرستان زرند- کیلومتر 7 جاده زرند کرمان
 • ظرفیت اسمی ورودی : 924 هزار تن کنسانتره زغال ستگ در سال
 • ظرفیت اسمی خروجی : 800 هزار تن کک متالورژی در سال
 • میزان اشتغالزایی : 573
CDQ
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : کرمان . زرند . کیلومتر 7 جاده زرند
 • میزان اشتغالزایی : 52
میزان پیشرفت پروژه ( پایان یافته )
شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
مشاهده سایت

شرکت فولاد سیرجان ایرانیان (سهامی خاص ) به عنوان شرکتی نوخواسته و پویا در صنعت فولاد در تاریخ 16 / 8 / 88 تحت شماره 362111 و با سرمایه ای بالغ بر ده میلیارد ریال دراداره ثبت شرکتها در استان تهران به ثبت قانونی رسیده است.مشاهده بیشتر >

کارخانه تولید شمش فولاد بردسیر
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : استان کرمان، کیلومتر 45 جاده کرمان- بردسیر، کیلومتر 6 جاده نگار
 • ظرفیت اسمی ورودی : 1 میلیون تن آهن اسفنجی و 117 هزار تن قراضه آهن در سال
 • ظرفیت اسمی خروجی : 1 میلیون تن بیلت فولادی در سال
 • میزان اشتغالزایی : 600
میزان پیشرفت پروژه ( پایان یافته )
کارخانه تولید آهن اسفنجی بردسیر
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : استان کرمان، کیلومتر 45 جاده کرمان- بردسیر، کیلومتر 6 جاده نگار
 • ظرفیت اسمی ورودی : 1.5 میلیون تن گندله در سال
 • ظرفیت اسمی خروجی : 1 میلیون تن آهن اسفنجی در سال
 • میزان اشتغالزایی : 200
میزان پیشرفت پروژه ( پایان یافته )
کارخانه تولید گندله سنگ آهن سیرجان
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : استان کرمان، شهرستان سیرجان، مجاور معدن سنگ آهن گل گهر
 • ظرفیت اسمی ورودی : 2.5 میلیون تن کنسانتره سنگ آهن در سال
 • ظرفیت اسمی خروجی : 2.5 میلیون تن گندله سنگ آهن در سال
 • میزان اشتغالزایی : 300
میزان پیشرفت پروژه ( پایان یافته )
شرکت فولاد بوتیای ایرانیان
مشاهده سایت

شرکت فولاد بوتیای ایرانیان (سهامی خاص) در تاریخ 3 آبان 1390 تأسیس و تحت شماره 417235 و شناسه های 10320685829 نزد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است و در حال حاضر یکی از شرکت های تابعه شرکت مادر تخصصی(هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (وابسته به بانک پاسارگاد) است.مشاهده بیشتر >

نیروگاه برق بوتیا
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : کیلومتر 17 کمربندی امام رضا (ع)، در نزدیکی روستای کاظم آباد منطقه چترود، استان کرمان
 • ظرفیت اسمی خروجی : 500 مگاوات برق
 • میزان اشتغالزایی : 150
میزان پیشرفت پروژه ( 89.6 درصد )
کارخانه تولید فولاد بوتیا
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : کرمان، کیلومتر 17 کمربندی امام رضا (ع)، در نزدیکی روستای کاظم آباد منطقه چترود
 • ظرفیت اسمی ورودی : 1.6 میلیون تن آهن اسفنجی و 165 هزار تن قراضه آهن در سال
 • ظرفیت اسمی خروجی : 1.5 میلیون تن بیلت و بلوم فولادی در سال
 • میزان اشتغالزایی : 2000
میزان پیشرفت پروژه ( 96.02 درصد )
کارخانه تولید گندله سنگ آهن بوتیا
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : کرمان، کیلومتر 17 کمربندی امام رضا (ع)، در نزدیکی روستای کاظم آباد منطقه چترود
 • ظرفیت اسمی ورودی : 2.5 میلیون تن کنسانتره سنگ آهن در سال
 • ظرفیت اسمی خروجی : 2.5 میلیون تن گندله سنگ آهن در سال
 • میزان اشتغالزایی : 300
میزان پیشرفت پروژه ( پایان یافته )
شرکت بابک مس ایرانیان
مشاهده سایت

شرکت بابک مس ایرانیان (سهامی خاص ) به عنوان شرکتی جدید التأسیس در صنعت مس در تاریخ 23 / 04 / 1389 تحت شماره 379679 و با سرمایه ای بالغ بر ده میلیارد ریال در اداره ثبت شرکتها در استان تهران به ثبت قانونی رسیده است.مشاهده بیشتر >

کارخانه تولید لوله مسی
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : استان کرمان، شهرستان شهربابک،کیلومتر 23 جاده شهربابک- انار
 • ظرفیت اسمی ورودی : 12 هزار تن کاتد مس در سال
 • ظرفیت اسمی خروجی : 12 هزار تن لوله مسی در سال
 • میزان اشتغالزایی : 250
میزان پیشرفت پروژه ( پایان یافته )
کارخانه تولید کاتد مس
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : استان کرمان، شهرستان شهربابک،کیلومتر 23 جاده شهربابک- انار
 • ظرفیت اسمی ورودی : 250 هزار تن کنسانتره مس در سال
 • ظرفیت اسمی خروجی : 50 هزار تن کاتد مس در سال
 • میزان اشتغالزایی : 450
میزان پیشرفت پروژه ( پایان یافته )
شرکت فروسیلیس غرب پارس
مشاهده سایت

شرکت فروسیلیس غرب پارس (سهامی خاص ) در تاریخ 11 / 2 / 89 تحت شماره 9150 و با سرمایه ای بالغ بر 23 میلیارد ریال در اداره ثبت شرکتها در استان همدان به ثبت قانونی رسیده است.مشاهده بیشتر >

کارخانه توسعه تولید فروسیلیسم
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : استان همدان، شهرستان ملایر، شهر جوکار، شهرک صنعتی جوکار، کارخانه فروسیلیس غرب پارس
 • ظرفیت اسمی ورودی : 24 هزار تن کوارتز در سال
 • ظرفیت اسمی خروجی : 12 هزار تن فروسیلیس
 • میزان اشتغالزایی : 130
میزان پیشرفت پروژه ( پایان یافته )
کارخانه تولید فروسیلیسم
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : کیلومتر 50 جاده همدان - ملایر، شهرک صنعتی شیشه
 • ظرفیت اسمی ورودی : 24 هزار تن کوارتز در سال
 • ظرفیت اسمی خروجی : 12 هزار تن فروسیلیس در سال
 • میزان اشتغالزایی : 130
میزان پیشرفت پروژه ( پایان یافته )
شرکت فرآوران زغال سنگ پابدانا
مشاهده سایت

این شرکت در سال 1385 تاسیس گردید. به دلیل اینکه استان کرمان از لحاظ زمین شناسی و ذخایر معدنی دارای ظرفیت های ویژه ای است و با توجه به ضرورت احداث یک کارخانه فرآوری زغال سنگ در منطقه معدنی پابدانـا، این شرکـت با تکیـه بر دانـش و تخصص مدیریتی جمعی از مدیران با تجربه بخش معدن و صنایع معدنـی کشور و استفاده از تکنولوژی روز و کارآمد در آذرماه 1389 نسبـت به احـداث کارخانـه تولیـد کنسانتـره زغال سنـگ با ظرفیت 550 هزارتن در سال اقدام نمودمشاهده بیشتر >

کارخانه فرآوری زغال‌سنگ پابدانا
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : استان کرمان، شهرستان زرند،2کیلومتری شهرک کیانشهر و 28 کیلومتری شهر کوهبنان، شهرک قائم شهر
 • ظرفیت اسمی ورودی : 934 هزار تن زغال‌سنگ خام در سال
 • ظرفیت اسمی خروجی : 472.5 هزار تن کنسانتره زغال‌سنگ در سال
 • میزان اشتغالزایی : 80
میزان پیشرفت پروژه ( پایان یافته )
شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه
مشاهده سایت

اقدام به خرید و فروش و سرمایه گذاری در معادن و صنایع معدنی داخل و خارج از شرکت، عملیات بازرگانی و اقتصادی اعم از تهیه و تأمین خرید و فروش و خدمات بازرگانی واردات و صادرات کلیه اقلام معدنی، تجهیزات، ماشین آلات معدنی و صنعتی از داخل و خارج از کشور، تولید انواع مواد معدنی و محصولات معدنی، مشاوره تخصصی در امور معادن و تولیدات مربوط و سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور، اخذ نمایندگی تولیدات معدنی و صنایع مربوط از داخل و خارج از کشور، تأسیس نمایندگی در سایر نقاط داخل و خارج از کشور در رابطه با فعالیت های مرتبط با دیگر شخصیت های حقیقی و حقوقی و تولیدی و بازرگانی یا تجاری و آنچه امکان معاملات مجاز زمینه های فوق را داشته باشد از داخل و خارج از کشور امکانپذیر باشد صورت گیرد .مشاهده بیشتر >

کارخانه تولید کاتد مسی چاه موسی
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : استان سمنان، شهرستان شاهرود، 125 کیلومتری جنوب شرقی شاهرود، 15 کیلومتری غرب روستای ططرود، مجتمع مس چاه موسی
 • ظرفیت اسمی ورودی : 500 تن در سال
 • ظرفیت اسمی خروجی : 500 تن در سال
 • میزان اشتغالزایی : 89
میزان پیشرفت پروژه ( پایان یافته )
کارخانه معدنی و فرآوری زغال سنگ طبس
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : استان خراسان جنوبی، 100 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان طبس، محدوده معادن زغال‌سنگ پروده، روبروی پروده شرقی
 • ظرفیت اسمی ورودی : 700 هزار تن زغال‌سنگ خام در سال
 • ظرفیت اسمی خروجی : 350 هزار تن کنسانتره زغال‌سنگ در سال
 • میزان اشتغالزایی : 67
میزان پیشرفت پروژه ( پایان یافته )
کارخانه تولید و پخت آهک و دولومیت
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : استان کرمان، 30 کیلومتری شمال غربی شهرستان کرمان، سایت شرکت فولاد بوتیای ایرانیان
 • ظرفیت اسمی ورودی : 505 هزار تن سنگ آهک و 270 هزار تن دولومیت در سال
 • ظرفیت اسمی خروجی : 292 هزار تن آهک و 146 هزار تن دولومیت در سال
 • میزان اشتغالزایی : 154
میزان پیشرفت پروژه ( پایان یافته )
شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه
مشاهده سایت

شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه (سهامی خاص ) در تاریخ 19 / 10 / 89 تحت شماره363098 و با سرمایه ای بالغ بر پنج میلیارد ریال در اداره ثبت شرکتها در استان تهران به ثبت قانونی رسیده است. شرکت مهندسي معيارصنعت خاورميانه يکي از شرکت هاي مهندسي و مشاور فعال در زمينه معدن و صنايع معدني است که در حوزه ياد شده به ويژه زنجيره توليد فولاد و مس خدمات خود را به مشتريان ارائه مي نمايد. اين شرکت با تکيه بر تجربيات مديران و کارشناسان با سابقه در حوزه معدن و صنايع معدني کشور تاسيس شده است در طي سالهاي فعاليت خود اقدام به ارائه خدمات در قالب مشاوره، نظارت، مهندسي و طراحي، مديريت پيمان و مديريت پروژه ها به ده ها پروژه بزرگ مقياس در اين حوزه نموده است.مشاهده بیشتر >

احداث کارخانه تولید کنسانتره مس چاه فیروزه
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : کرمان، 35 کیلومتری شمال شهربابک، مجاورت معدن مس چاه فیروزه
 • ظرفیت اسمی ورودی : 7.1 میلیون تن در سال
 • ظرفیت اسمی خروجی : 92664 تن در سال
میزان پیشرفت پروژه ( 44.36 درصد )
احداث کارخانه کنسانتره سنگان به ظرفیت 5 میلیون تن در سال
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : خراسان رضوی - شهرستان خواف - منطقه معدنی سنگان کیلومتر 11 بلوار شهید سلیمانی- شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان
میزان پیشرفت پروژه ( پایان یافته )
احداث کارخانه تولید مس کاتدی
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : جاده رفسنجان به کرمان، 25 کیلومتر قبل از کرمان(روستای سعدی) روبروی کارخانه سیمان ممتازان
 • ظرفیت اسمی ورودی : 240 هزار تن در سال
 • ظرفیت اسمی خروجی : 50 هزار تن در سال
میزان پیشرفت پروژه ( پایان یافته )
شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا
مشاهده سایت

شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا در سال1353با هدف، اجرای پروژه های بزرگ ساختمانی،صنعتی، اداری، مسکونی، راه سازی وهمچنین ساخت و نصب انبارهای بزرگ و مدرن، سد سازی، و پروژه های نفت و گاز تاسیس گردید.این شرکت متعلق به شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام) می باشد. شرکت مانا تاکنون پروژه های عمرانی بسیاری را با اهمیت ملی در نقاط مختلف کشور با موفقیت به پایان رسانده است.اکنون مانا با سالها تجربه و بابکارگیری بهینه منابع و به خصوص سرمایه انسانی خود به عنوان یکی از مهمترین بازوان شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه در توسعه صنعتی کشور بشمار میرود و همچنان با جدیت در انجام رسالت خود مصمم است. مشاهده بیشتر >

شرکت بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه
مشاهده سایت

 معرفی شرکت : شرکت بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه (MESCO) در سال 1387 با شماره 338505 اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. صد در صد سهام شرکت متعلق به هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (MIDHCO) می باشد. هلدینگ (MIDHCO) یکی از بزرگ ترین شرکتهای مادر تخصصی در بخش معدن و صنایع معدنی در ایران و خاورمیانه می باشد که با سرمایه بانک پاسارگاد در سال 1387 تاسیس گردیده است. ایجاد ظرفیت های جدید تولید کنسانتره سنگ آهن، گندله، آهن اسفنجی و شمش فولاد و همچنین تولید کاتد و لوله های مسی و کنسانتره ذغالسنگ در دستور کار هلدینگ (MIDHCO) قرار دارد. شرکتهای مهندسی، ساختمانی و دفاتر نمایندگی در اروپا و آسیا در کنار شرکت بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه (MESCO)، شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ (MIDHCO) را تشکیل می دهند. تامین اقلام پرمصرف واحدهای در حال بهره برداری هلدینگ (MIDHCO) یکی از وظایف اصلی بازرگانی (MESCO) بوده و فروش محصولات شرکتهای زیر مجموعه با اولویت صادرات و ایجاد برند در بازارهای داخلی و خارجی از دیگر وظایف بازرگانی (MESCO) می باشد. در این راستا شرکت بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه (MESCO) با راه اندازی واحد مهندسی خرید، نسبت به شناسایی واحدهای تولیدی نیرومند و دارای سابقه در هر یک از بخش های مورد نیاز اقدام نموده و ضمن ایجاد بانک اطلاعاتی تامین کنندگان و تولید کنندگان، با انتخاب شدگان توافقنامه همکاری منعقد و بدین ترتیب تامین اقلام مورد نیاز واحدها را در دراز مدت تضمین نموده است. مشاهده بیشتر >

شرکت کاراوران صنعت خاورمیانه
مشاهده سایت

شرکت کاراوران صنعت خاورمیانه (سهامی خاص) بعنوان شرکتی در بخش معدنکاری، حمل، جابجایی و انتقال مواد در تاریخ 1389/10/04 تحت شماره 10947 و با سرمایه ای بالغ بر 000’000’000’121 ریال در اداره ثبت شرکتها در استان کرمان به ثبت قانونی رسیده است.مشاهده بیشتر >

شرکت سمنگان ترابر ایرانیان
مشاهده سایت

حمل و نقل و جابجایی مواد اولیه و محصولات معدنی و صنعتیمشاهده بیشتر >

شرکت توسعه ساخت و نصب صنایع بتنی و فلزی گسترش مانا ساز آبیک
مشاهده سایت

تولید کننده سازه های فلزی سنگین و بتنی مجتمع تولید نما، در و پنجره آلو مینیومی و UPVC (آلومتاب)مشاهده بیشتر >

شرکت پژوهش و نوآوری فرتاک ایرانیان
مشاهده سایت

شرکت پژوهش و نوآوری فرتاک ایرانیان، همواره تلاش دارد تا چشم‌انداز و مأموریت خود را با هدف رشد و توسعه نوآوری‌های فرآیندی و فناوری‌محور در حوزه صنایع معدنی، با تکیه بر دانش نخبگان و بهره‌مندی حداکثری از تخصص خبرگان صنعت در این حوزه پایه‌ریزی کند. لذا تلاش دارد تا با بهره‌مندی از جایگاه خود به عنوان بازوی پژوهش و نوآوری میدکو و به کمک ایجاد هم‌افزایی و همگرایی میان توانمندی‌های موجود در شرکت‌های مختلف هلدینگ، مسیر را برای نهادینه‌سازی پژوهش و نوآوری و رسیدن به توسعه پایدار در هلدینگ میدکو تسهیل نماید.مشاهده بیشتر >

شرکت مدیریت ساخت تجهیزات معادن و صنایع معدنی ایرانیان
مشاهده سایت

شرکت مدیریت ساخت تجهیزات معادن و صنایع معدنی ایرانیان – ایمیکو در تاریخ 1399/07/20 به شماره ثبت 566710 و به شماره ملی 14009503410 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. ایمیکو سهامی خاص است و به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه – میدکو شروع به کار کرده است.مشاهده بیشتر >