CDQ

Projects

نام طرح / پروژه: CDQ
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: کرمان . زرند . کیلومتر 7 جاده زرند
تاریخ شروع پروژه: ۳۱ فروردين ۱۳۹۴
میزان اشتغالزایی: 52
مشخصات مواد اولیه مورد نیاز: کک گداخته