دستورالعمل رفتاری کسب و کار

بسمه تعالی

شرکت میدکو یک شرکت پیشرو در زمینه توسعه معادن و صنایع معدنی کشور بوده و فعالیتهای این شرکت، کارکنان و مسئولان آن مورد توجه مردم و جامعه می باشد. شرکت میدکو این باور را دارد که فعالیتهای آن در راستای حفظ منافع جوامعی است که در آن فعالیت دارد و این باور در بین مسئولان و کارکنان میدکو وجود دارد که بوجود آمدن حسن ظن و اعتماد دربین طرفین معاملات تجاری میدکو موجب رشد و ارتقاء میدکو خواهد بود.

در شرکت میدکو ارزشها و اعتقاداتی وجود دارد که به سبب رعایت آن می توان محیطی سالم و ایمن عاری از نارساییها و مشکلات فردی و گروهی را بوجود آورد و بستری مناسبی برای رشد فعالیتها و ارتقاء توان کمی و کیفی فراهم نمود. این ارزشها و اعتقادها تحت عنوان «دستورالعمل رفتاری کسب و کار میدکو» تهیه شده که لازم است کلیه کارکنان در تمامی سطوح (میدکو، شرکتهای تابعه و پیمانکاران طرف قرارداد) از آن پیروی نمایند.

 

با عنایت به چهل و پنجمین مصوبه جلسه هیأت مدیره میدکو در تاریخ  4 / 11 / 88 ما ارج می نهیم به :

 

  • حفاظت محیط زیست
  • صداقت
  • بهره وری بالا
  • قابلیت اعتماد
  • مسئولیت پذیری
  • احترام متقابل نسبت به یکدیگر
  • عدالت و درستکاری
  • روحیه شهروندی
  • پرهیز از تشریفات زائد اداری

 

مشاهده «دستورالعمل رفتاری کسب و کار میدکو»