مدیریت انرژی

مدیریت منابع طبیعی، مواد خام و انرژی :

تولید و مصرف فولاد امروزه، یکی از شاخص های اصلی توسعه یافتگی کشورها و جوامع بع شمار می آید. حضور صنعت فولاد در یک منطقه بر فرایند توسعه، فرهنگ، سطح دانش، اشتغال زایی، پژوهش، آموزش و تجارت آن منطقه تاثیر بسزایی دارد. زندگی روز مره بشر با فولاد آمیخته شده و صنایع فولاد در سازندگی، بازسازی و توسعه کشور سهم مهمی را ایفا می نمایند. سرمایه گذاری و رشد صنعت فولاد در کشور، اقتصادی و منطقی به نظر می آید؛ مشروط بر اینکه محل احداث، فرایند تولید، تامین منابع طبیعی و انرژی و مدیریت پروژه صحیح انتخاب شده باشد. موضوع روز صنعت فولاد کشور، حفظ محیط زیست و مصرف بهینه انرژی است. در صورتی که بکارگیری فرایند و تجهیزات خاص، امکان صرفه جویی انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تا 25% در صنایع فولاد ایران امکان پذیر می باشد.

با توجه به حساسیت این موضوع در راستای صرفه‌جویی در مصرف انرژی در هلدینگ میدکو به نکات ذیل در مراحل انتخاب، اجرا و بهره ‌برداری طرح توجه می‌شود:

حمل و نقل، انبارش و نگهداری مواد بطور کلی، پیمانکارانی که تجهیزات را دراختیار دارند، از مرحله بازرسی، حمل با بسته‌بندی خاص، تا شرایط حمل داخلی، نگهداری در سایت در فضاهای خاص بنا به ماهیت تجهیزات (سرپوشیده با کنترل دما، سرپوشیده، باز) قطعات در انبارهای خاص با کنترل‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نگهداری و در پایان طرح تحویل شرکت مجری طرح در میدکو می‌گردد.

مدیریت منابع طبیعی انرژی در مرحله انتخاب طرح :

انتخاب مکان، نزدیکی طرحها به یکدیگر و بصورت یک مجموعه، نزدیکی دیوار به دیوار با معدن، توجه به افزایش قیمت انرژی (بحث هدفمند کردن یارانه‌ها)، انتخاب تکنولوژی‌های ترکیبی، یعنی دو فرآیند فولاد که در نوع کوره بلند خود کارخانه تولید انرژی می‌کند و نوع گاز سوز، تکیه بر مزیت نسبی کشور و کاهش هزینه‌های زیست محیطی است.

 در انتخاب فرآیندها، با استفاده از برگشت گازهای حرارتی در Heating Chamber ها، گرم کردن مواد ورودی و احداث نیروگاه از گازهای خروجی کارخانه کک سازی برای تولید فولاد، مصرف انرژی کاهش می یابد، همچنین با تکنولوژی CDQ در روش کوره بلند هم مصرف انرژی کاهش می‌یابد. در طرح مس با استفاده از روش هیدرومتالورژی بجای پیرومتالورژی که بشدت مصرف برق کاهش داده می‌شود و نزدیکی کارخانه به معدن، انرژی مدیریت شده است.

مدیریت منابع طبیعی و انرژی در هنگام بهره‌برداری :

با احداث کارخانه کک سازی در مجاورت کارخانه و در مجاورت معدن ذغالسنگ، گازهای خروجی به نیروگاه می‌رود. لذا هم در کاهش آلودگی مؤثر است و هم با تولید انرژی الکتریکی طرح، بشدت هزینه‌های انرژی خصوصاً با افزایش قیمت‌های انرژی کاهش می‌یابد. در کارخانه فولاد با روش کوره بلند هم CDQ در دوره بهره‌برداری مصرف انرژی را کاهش می‌دهد.« با توجه به محل احداث که استان کرمان است، تلفات انرژی بعلت عدم برودت زیاد هوا بشدت در صنعت ذوب کاهش می‌یابد. لذا با مدیریت انرژی در دوره ساخت با عواملی که گفته شد و در دوره بهره‌برداری، بهره‌وری انرژی کاهش هزینه‌های تولید حاصل می‌شود. »