درباره میدکو

Who are we What we do What is our goal?

زمان تاسیس وسرمایه میدکو

شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه بصورت صددرصد خصوصی و سهامی عام به منظور سرمایه گذاری و توسعه دربخش معادن و صنایع معدنی کشور، با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار کشور و پذیره نویسی عمومی و سرمایه 1000 میلیارد ریال، درآذرماه سال 1386 تأسیس و آغاز به کار نموده است. سرمایه میدکو با افزایش سرمایه در سیزده مرحله به میزان 140،000 میلیارد ریال افزایش یافته است.

موضوع فعالیت میدکو

این هلدینگ تخصصی با هدف سرمایه گذاری در بخش معادن وصنایع معدنی کشور فعالیت می کند. بدین ترتیب تمامی شرکت های زیرمجموعه میدکو تأمین کننده این هدف تخصصی می باشند.

مدل مدیریت میدکو

مدل مدیریت شرکت میدکو مبتنی بر کنترل استراتژیک می باشد، بدین مفهوم که تنظیم ضوابط و استانداردهای یکسان حاکم بر شرکت های تابعه برعهده ستاد هلدینگ بوده و براجرای آنهانظارت خواهد داشت. شرکت های تابعه در اداره شرکت خود، مستقل و تابعه هیأت مدیره خود می باشند.

 • شعار میدکو

   

  توسعه ما از معدن آغاز می شود.

 • هدف میدکو

   

  ارتقاء ارزش سهام سهامداران

 • ویژگی میدکو

   

  سلامت، سرعت، دقت، نظم، یگانگی

 

حوزه راهبری میدکو

این هلدینگ تخصصی با هدف سرمایه گذاری در بخش معادن وصنایع معدنی کشور فعالیت می کند. بدین ترتیب تمامی شرکت های تابعه در مجموعه میدکو تأمین کننده این هدف تخصصی می باشند.

 • تعیین چشم انداز، اهداف، ماموریت و راهبردها در مجموعه هلدینگ
 • تعیین سند راهبرد مجموعه هلدینگ
 • مدیریت ریسک های کلان و هماهنگی بین کمیته های سه گانه.

ظرفیتهای محقق شده

نام محصول تولیدی مقدار تولید در سال 
فولاد خام 4.2 میلیون تن
گندله سنگ آهن 7.5 میلیون تن
کنسانتره سنگ آهن 8 میلیون تن
کک متالورژی 1.2 میلیون تن
زغال فرآوری شده 1.1 میلیون تن
فرو سیلیسیوم  24 هزار تن
آهک و دولومیت  400 هزارتن
کاتد مس 50 هزار تن 
لوله مسی  12 هزار تن
برق 500 مگا وات