داستان میدکو

Who are we What we do What is our goal?

تاریخچه اول
مهر 1395
تاریخچه دوم
شهريور 1395
تاریخچه سوم
مرداد 1395
تاریخچه چهارم
ارديبهشت 1395
تاریخچه پنجم
بهمن 1394

تاسیس میدکو

شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام) با تکیه بر دانش و تخصص و نیز پشتوانه بانکی، معدنی و صنعتی در سال 1386 تأسیس و در تاریخ 1386/09/16 تحت شماره 310643 در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ثبت گردید. این شرکت با تغییر مدیریت در سال 1387 مصمم شد تا با گام نهادن در راستای سیاست های مرتبط دولت با بندهای الف، ب و ج اصل 44 قانون اساسی، با هدف توسعه معادن و صنایع معدنی، تقویت بخش خصوصی، کاهش تصدی گری دولت، توسعه کارآفرینی صنعتی و معدنی و بالفعل ساختن ظرفیت های بالقوه کشور، تلاش پیگیر و مستمر داشته باشد. این گروه پیشرو که در زمینه تخصصی معدن و صنایع فعالیت می نماید؛ به لحاظ حجم طرح ها و ماهیت آنها در حال تبدیل شدن به یک مدل توسعه ای برای کشور است. با توجه به پتانسیل های خوب (زیاد) مهندسی و مدیریتی در این شرکت و عملکرد برتر آن در خاورمیانه، توانسته است در زمره 10 شرکت برتر معدنی در دنیا قرار گیرد. این شرکت بالاترین فناوری تولید مس به روش بیولیچینگ صنعتی را در دنیا داراست و بالاترین سطح فن آوری در روش کوره بلند و احیاء مستقیم در کشور را به کار گرفته است.