پروژه ها

Projects

کارخانه تولید لوله مسی
  • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : استان کرمان، شهرستان شهربابک،کیلومتر 23 جاده شهربابک- انار
  • ظرفیت اسمی ورودی : 12 هزار تن کاتد مس در سال
  • ظرفیت اسمی خروجی : 12 هزار تن لوله مسی در سال
  • میزان اشتغالزایی : 250
میزان پیشرفت پروژه ( پایان یافته )
کارخانه تولید کاتد مس
  • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : استان کرمان، شهرستان شهربابک،کیلومتر 23 جاده شهربابک- انار
  • ظرفیت اسمی ورودی : 250 هزار تن کنسانتره مس در سال
  • ظرفیت اسمی خروجی : 50 هزار تن کاتد مس در سال
  • میزان اشتغالزایی : 450
میزان پیشرفت پروژه ( پایان یافته )