مهدی ارباب

معرفی مهدی ارباب

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی هیدرولوژی (آب شناسی) - کارشناسی علوم سیاسی

 

 

 

 

 

سوابق مدیریتی
سوابق مدیریتی
پست سازمانی محل خدمت از تاریخ تا تاریخ
مشاور مدیر عامل شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) 90 تا کنون