اخبار

آخرین اخبار، گزارش های تصویری

به طور همزمان در تهران، کرمان و اصفهان

یکصد و چهاردهمین جلسه تولید

برگزار شد

۹ مهر ۱۳۹۸

یکصد و چهاردهمین جلسه تولید با حضور مدیر عامل محترم میدکو درتهران، مدیران و مشاوران در تهران، کرمان و اصفهان، مدیران عامل و مدیران مجتمع های تولیدی از محل مجتمع ها روز سه شنبه 9  مهرماه 98 بصورت همزمان در دفترها و کارخانه های واقع در تهران، کرمان، اصفهان و همدان با برقراری ارتباط تصویری برگزار شد.

در این جلسه گزارش های جلسه تولید و مالی (ریالی ارزی) شرکتهای زیر مجموعه میدکو ارائه گردید.

این جلسات به طور منظم هر دوهفته یکبار برگزار می‌گردند

لیست خبرها