اخبار

آخرین اخبار، گزارش های تصویری

به طور همزمان در تهران، کرمان و اصفهان

یکصد و شانزدهمین جلسه تولید

بزگرار شد

۴ آبان ۱۳۹۸

یکصد و شانزدهمین جلسه تولید با حضور مدیر عامل محترم میدکو درتهران، مدیران و مشاوران در تهران، کرمان و اصفهان، مدیران عامل و مدیران مجتمع های تولیدی از محل مجتمع ها روز شنبه 4 آبانماه 98 بصورت همزمان در دفترها و کارخانه های واقع در تهران، کرمان، اصفهان و همدان با برقراری ارتباط تصویری برگزار شد.

در این جلسه گزارش های جلسه تولید،  مالی (ریالی و ارزی) بازرگانی و انبارها شرکتهای زیر مجموعه میدکو ارائه گردید.

این جلسات به طور منظم هر دوهفته یکبار برگزار می‌گردند

لیست خبرها