اخبار

Latest news, video reports

با حضور دکتر پورمند

یست و یکمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1400

انجام شد

۱۴ دي ۱۴۰۰

بیست و یکمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1400 توسط جناب آقای دکتر پورمند (مدیر عامل میدکو) در روزهای دوشنبه  و سه شنبه  13 و 14 دیماه انجام شد.

آقای دکتر پورمند در روز اول از مجتمع لوله های مسی و کاتد مس شهر بابک و مجتمع کنسانتره و گندله سنگ آهن سیرجان بازدید کردند.

بازدید از مجتمع  کنسانتره و گندله سنگ آهن جلال آباد زرند، مجتمع فولاد زرند و مجتمع فولاد بوتیا از برنامه های روز دوم ایشان بود.

این بازدیدها هر دو هفته یکبار و به صوت منظم انجام می‌شود

لیست خبرها