اخبار

Latest news, video reports

با حضور دکتر پورمند

پانزدهمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1400

انجام شد

۲۰ مهر ۱۴۰۰

پانزدهمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1400 توسط جناب آقای دکتر پورمند (مدیر عامل میدکو) در روزهای دوشنبه  و سه شنبه  19و 20 مهرماه انجام شد.

آقای دکتر پورمند در روز اول از مجتمع لوله های مسی و کاتد مس شهر بابک، معدن شماره 4 سیرجان و مجتمع کنسانتره و گندله سنگ آهن سیرجان بازدید کردند

بازدید از کارخانه CDQ، مجتمع فولاد زرند و مجتمع فولاد بوتیا  نیز از برنامه های روز دوم ایشان بود.

این بازدیدها هر دو هفته یکبار و به صوت منظم انجام میشود

لیست خبرها