کارخانه تولید گندله سنگ آهن زرند

با طرح ها و پروژه ها میدکو بیشتر اشنا شوید

نام طرح / پروژه: کارخانه تولید گندله سنگ آهن زرند
ظرفیت کارخانه /پروژه: 2.5 میلیون تن
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: استان کرمان، شهرستان زرند، مجاور معدن سنگ آهن جلال آباد
تاریخ شروع پروژه: ۱ آبان ۱۳۹۱
میزان اشتغالزایی: 300