اخبار

Latest news, video reports

با حضور دکتر پورمند

هفتمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1400

انجام شد

۱ تير ۱۴۰۰

هفتمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1400 توسط جناب آقای دکتر پورمند (مدیر عامل میدکو) در روزهای دوشنبه 31 خرداد و سه شنبه 1 تیرماه  انجام شد.

آقای دکتر پورمند در روز اول از مجتمع لوله های مسی و کاتد مس شهر بابک و مجتمع فولاد بردسیر بازدید کردند

بازدید ازمجتمع فولاد زرند ، کارخانه  CDQ،  مجتمع فولاد بوتیا و مجتمع آهک و دولومیت از برنامه های روز دوم ایشان بود.

این بازدیدها هر دو هفته یکبار و بصورت منظم انجام می شود.

لیست خبرها