اخبار

Latest news, video reports

با حضور دکتر پورمند

نهمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1400

انجام شد

۲۹ تير ۱۴۰۰

نهمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1400 توسط جناب آقای دکتر پورمند (مدیر عامل میدکو) در روزهای دوشنبه  و سه شنبه 28 و  29  تیرماه انجام شد.

آقای دکتر پورمند در روز اول از مجتمع لوله های مسی و کاتد مس شهر بابک،  مجتمع فولاد بردسیر   بازدید کردند

بازدید از مجتمع فولاد زرند، کارخانه  CDQ و مجتمع فولاد بوتیا از برنامه های روز دوم ایشان بود.

این بازدیدها هر دو هفته یکبار و بصورت منظم انجام می شود.

لیست خبرها