اخبار

Latest news, video reports

در دومین آیین اعطای نشان ایمنی

هلدینگ میدکو، نشان درجه یک ایمنی را دریافت کرد

۴ مرداد ۱۴۰۱

در دومین آیین اعطای نشان ایمنی با حضور ۳ استان  جنوب شرق کشور، کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان در کرمان برگزار شد، مهندس فرحناک ، مدیر  واحد Hse هلدینگ میدکو نشان درجه یک ایمنی را دریافت کرد.

این همایش به منظور صیانت از سرمایه‌های انسانی و منابع ‏مادی کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‎‌‌های قانونی و هم‌افزایی منابع و توسعه همکاری‎‌های مشترک بین دستگاهی در راستای ‏ارتقای سطح ایمنی، برگزار شد.

در این همایش به  ۲۱۱ کارگاه، کارخانه و شخصیت حقیقی که شاخص های رعایت ایمنی در محل کار را داشتند، نشان ایمنی درجه یک، دو و یا سه  اعطا شد

لیست خبرها