اخبار

Latest news, video reports

به طور همزمان در تهران، کرمان و اصفهان

دویست و سی‌ و یکمین جلسه تولید

برگزار شد.

۱۲ تير ۱۴۰۳

دویست و سی‌ و یکمین جلسه تولید با حضور مدیرعامل محترم میدکو در تهران، مدیران و مشاوران در تهران، کرمان و اصفهان، مدیران عامل و مدیران مجتمع های تولیدی از محل مجتمع ها روز سه شنبه 12 تیر ماه 1403 بصورت همزمان در دفترها و کارخانه های واقع در تهران، کرمان، اصفهان و همدان با برقراری ارتباط تصویری برگزار شد.

در این جلسه گزارش های تولید و سرمایه انسانی شرکت‌های زیر مجموعه میدکو ارائه گردید.

این جلسات به طور منظم هر دو هفته یکبار برگزار می‌گردد.

لیست خبرها