اخبار

Latest news, video reports

با حضور دکتر پورمند

هفدهمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1400

انجام شد

۱۷ آبان ۱۴۰۰

هفدهمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1400 توسط جناب آقای دکتر پورمند (مدیر عامل میدکو) در روزهای دوشنبه  و سه شنبه  17 و 18  آبانماه انجام شد.

آقای دکتر پورمند در روز اول از مجتمع لوله های مسی و کاتد مس شهر بابک، مجتمع کنسانتره و گندله سنگ آهن سیرجان بازدید کردند

بازدید از مجتمع  کنسانتره و گندله سنگ آهن جلال آباد زرند، مجتمع فولاد زرند و مجتمع فولاد بوتیا نیز از برنامه های روز دوم ایشان بود.

در بازدید از مجتمع فولاد بوتیا، مراسم بهره برداری از پروژه فولاد سازی این شرکت با برقراری ارتباط تصویری با آقای دکتر قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد و رییس هیأت مدیره میدکو و جمعی از عوامل و دست اندرکاران این پروژه انجام شد.

این بازدیدها هر دو هفته یکبار و به صوت منظم انجام میشود

لیست خبرها