خطی مشی

بسمه تعالی

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه

شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاور میانه (میدکو) با هدف سرمایه گذاری در بخش معادن و صنایع معدنی کشور در سال 1386 تاسیس و آغاز به کار نموده است. این شرکت به منظور افزایش توانمندی‌ها، کسب مزیت برتر در کلاس جهانی و ایجاد یک سازمان چابک، نو آور و خلاق در زنجیره ارزش خود اقدام به استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001:2015، سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استانداردISO14001:2015 ، سیستم  مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس استاندارد ISO45001:2018  و سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی میدکو (HSEC-MS) نموده است و به طور مداوم خود را نسبت به  بهبود مستمر و اثر بخشی این سیستم ها متعهد می داند، لذا اهداف سیستم مدیریت یکپارچه شرکت به شرح ذیل و همراستا با استراتژی های کلان سازمان تعریف شده است.

افزایش کیفیت محصولات و خدمات و افزایش بهره وری  در جهت بهبود رضایتمندی ذینفعان

توسعه و توانمند‌سازی سرمایه انسانی و ارتقا دانش سازمانی

بهبود فرآیندها و عملکرد آن‌ها از طریق سیستم یکپارچه اطلاعاتی میدکو (MIDRP)

بهبود فضای مشارکت و هم افزایی میان ستاد و شرکت های تابعه

پیشگیری از حوادث، حفظ و ارتقاء ایمنی، بهداشت حرفه ای و سلامت کارکنان و مدیریت بهینه شرایط اضطراری و مخاطرات

 انطباق کامل با همه مقررات، قوانین و مقررات و الزامات بهداشت، ایمنی، و محیط زیست (HSE) ملی و بین المللی و حتی فراتر از آنها و عدم پذیرش عملکردهای غیر از سطح آسیب صفر

        آشنا بودن کامل هر یک از کارکنان با کار و شرح وظایفشان در زمینه ایمنی، بهداشت، و محیط زیست و داشتن آمادگی مناسب برای انجام کار و ایجاد تناسب بین کارکنان و کار محوله

حرکت به سمت سازمانی سبز و عاری از خطرات و آلاینده‌های زیست محیطی و استفاده بهینه از منابع و انرژی با کمک به ترویج  فرهنگ و اخلاق زیست محیطی در سطح ذینفعان

اعتقاد به اینکه HSEC یک وظیفه همگانی و فرهنگ عمومی غالب به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از کلیه سمت ها می باشد و مشارکت همۀ ذینفعان اعم ازکارکنان، مشتریان، پیمانکاران وغیره درجهت بهبود مداوم سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست و مسئولیت اجتماعی

احترام به فرهنگ و سنن، ارتقاء سطح مشارکت فعالانه و حمایت از توسعه اجتماعی ذینفعان

اینجانب ضمن  مشارکت در اجرای سیستم مدیریت یکپارچه، از یکایک همکاران شرکت انتظار دارم در جهت برآورده ساختن و حفظ خواسته های این سیستم در شرکت کوشش نمایند همچنین مدیر واحد توسعه مدیریت را به عنوان نماینده مدیریت در سیستم مدیریت یکپارچه معرفی می‌نمایم.

                                                                                                                                                                                           علی اصغر پورمند

                                                                                   مدیر عامل