محصولات و خدمات فنی و مهندسی

MIDHCO Technical Services and Products

کک متالورژی کک متالورژی

مشخصات محصول کارخانه فرآوری

Amount Item
15.78 Ash Content (%)
1.11 Sulfur Content (%)
1.9 Volatile (%)
60 M40 (%)
17 M10 (%)

مشخصات قطران تولیدی با استفاده از زغالسنگ ایرانی

No Item UNIT Amount
1 Density g/cm3 1.13~1.22
2 Toluene insoluble % ≤ 9
3 Naphthalene content % ≥ 7
4 Ash content % ≤ 0.15
5 Water Content t/m3 ≤ 4
6 Sponge Irone fine bulk density t/m4 ≤ 4.2

مشخصات گوگرد تولیدی با استفاده از زغالسنگ ایرانی

 

No Item UNIT Amount
1 Appearance - Color: Yellow of Faint Yellow Shape: blocky, powder, granulose or schistose
2 Sulfur % ≤ 85
3 Ash % ≤ 1

 

دانلود کاتالوگ محصولات