محصولات و خدمات فنی و مهندسی

MIDHCO Technical Services and Products

لوله مسی لوله مسی

 

انواع لوله‌های مسی از قطر 5 تا 25 میلیمتر در سه شکل زیر می باشد 

کویل

لوله

پن‌کیک

 

دانلود کاتالوگ محصولات