نیروگاه برق بوتیا

Projects

نام طرح / پروژه: نیروگاه برق بوتیا
ظرفیت کارخانه /پروژه: 500 مگاوات
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: کیلومتر 17 کمربندی امام رضا (ع)، در نزدیکی روستای کاظم آباد منطقه چترود، استان کرمان
تاریخ شروع پروژه: ۳۱ مرداد ۱۳۹۲
میزان اشتغالزایی: 150