کارخانه تولید کاتد مس

Projects

نام طرح / پروژه: کارخانه تولید کاتد مس
ظرفیت کارخانه /پروژه: 50 هزار تن
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: استان کرمان، شهرستان شهربابک،کیلومتر 23 جاده شهربابک- انار
تاریخ شروع پروژه: ۳۱ تير ۱۳۹۰
میزان اشتغالزایی: 450