کارخانه توسعه تولید فروسیلیسم

Projects

نام طرح / پروژه: کارخانه توسعه تولید فروسیلیسم
ظرفیت کارخانه /پروژه: 12 هزار تن
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: استان همدان، شهرستان ملایر، شهر جوکار، شهرک صنعتی جوکار، کارخانه فروسیلیس غرب پارس
تاریخ شروع پروژه: ۱ تير ۱۳۹۵
میزان اشتغالزایی: 130