کارخانه کک سازی شماره 2 زرند

Projects

نام طرح / پروژه: کارخانه کک سازی شماره 2 زرند
ظرفیت کارخانه /پروژه: 800 هزار تن
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: استان کرمان- شهرستان زرند- کیلومتر 7 جاده زرند کرمان
تاریخ شروع پروژه: ۱ مهر ۱۳۸۸
میزان اشتغالزایی: 573