احداث کارخانه تولید مس کاتدی

Projects

نام طرح / پروژه: احداث کارخانه تولید مس کاتدی
ظرفیت کارخانه /پروژه: 50 هزار تن در سال
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: جاده رفسنجان به کرمان، 25 کیلومتر قبل از کرمان(روستای سعدی) روبروی کارخانه سیمان ممتازان
تاریخ شروع پروژه: ۱۲ دي ۱۴۰۲