کارخانه فرآوری زغال‌سنگ پابدانا

Projects

نام طرح / پروژه: کارخانه فرآوری زغال‌سنگ پابدانا
ظرفیت کارخانه /پروژه: 550 هزار تن
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: استان کرمان، شهرستان زرند،2کیلومتری شهرک کیانشهر و 28 کیلومتری شهر کوهبنان، شهرک قائم شهر
تاریخ شروع پروژه: ۱ بهمن ۱۳۸۹
میزان اشتغالزایی: 80