کارخانه تولید فولاد بوتیا

Projects

نام طرح / پروژه: کارخانه تولید فولاد بوتیا
ظرفیت کارخانه /پروژه: 1.5 میلیون تن
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: کرمان، کیلومتر 17 کمربندی امام رضا (ع)، در نزدیکی روستای کاظم آباد منطقه چترود
تاریخ شروع پروژه: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۱
میزان اشتغالزایی: 2000