برنامه های میدکو از سال 1390 تا 1396

Who are we What we do What is our goal?

میدکو در سال 1390

 • تدوين سند برنامه سال هلدينگ و شركت‌هاي زير مجموعه و مانيتورينگ كردن و عملياتي كردن ستراتژي‌ها
 • به بهره‌برداري رساندن طرحهاي (كنسانتره‌هاي سنگ آهن، فروسيليسوم، ذغالشويي، كك سازي)
 • به بهره‌برداري رساندن كوي فراز
 • برنامه EFQM در هلدينگ و شركت‌هاي زير مجموعه (اهداف، ساختار، برنامه‌هاي آموزشي، برنامه‌هاي بهبود و نظارت)
 • تهيه نقشه راه (ميدكو تا BHP)
 • پذيرش از بورس لندن
 • تعامل و همكاري با دستگاه‌ها، سازمانها و تشكلها
  • دولت
  • استانداري
  • فرمانداري‌ها
  • وزارت صنايع و معادن
  • وزارت امور خارجه
  • ايميدرو
  • تشكل‌ها و انجمن ها
  • مجلس شوراي اسلامي
 • خريد يك معدن كوچك سنگ مس يا سنگ آهن در خارج از كشور(حدود 1 ميليون دلار)
 • تحقق EPS به مبلغ 20 ميليارد تومان از طريق
  • شرکت مانا 17/5
  • شرکت مهندسی 0/9
  • شرکت بازرگانی 1/6
 • درآمد
  • فولاد زرند ايرانيان : 5 ميليارد تومان براي 500.000 تن سنگ دانه‌بندي
  • فولاد سيرجان ايرانيان : 5 ميليارد تومان براي 500.000 تن سنگ دانه‌بندي
 • انتشار اوراق مشاركت 300 ميليون تومان
 • افزايش سرمايه از 175 به 525 ميليارد تومان
 • برنامه هاي اجرايي
  • كارگزاري بازرگاني
  • تأمين مواد معدني
  • 10 ميليون تن عمليات خاكي
  • فروش 1 ميليون تن سنگ آهن
  • اكتشافات در 5 محدوده سنگ آهن
  • توليد و فروش سنگ آهن دانه‌بندي شده
  • عملياتي شدن گشايش اعتبار پروژه‌ها و اجراي طرحها طبق برنامه‌هاي زمانبندي شده
 • استقرار سيستم‌هاي مديريتي (منابع انساني، فرآيندها، استانداردها، نظام HSE، BSC و ICT) (پيوست)

میدکو در سال 1391

 • توليد 2 ميليون تن كنسانتره سنگ آهن، 100 هزار تن كك، 100 هزار تن آهن اسفنجي، 3 هزار تن فروسيليسيوم
 • اجراي طرح‌ها طبق برنامه زمانبندي شده
 • شروع طرحهاي توسعه طبق سند برنامه
 • كوي فراز (تكميل و فروش)
 • تحقق سود به ميزان 105 ميليارد تومان و به ازاي هر سهم 20 تومان (EPS)
 • انتشار اوراق مشاركت به مبلغ 300 ميليارد تومان
 • افزايش سرمايه از 525 به 840 ميليارد تومان
 • پذيرش در بورس اوراق بهادار تهران
 • اقدامات آماده سازي براي پذيرش از بورس‌هاي خارجي (لندن و ...)
 • توسعه و جاري سازي سيستم‌هاي مديريتي (منابع انساني، فرآيندها، نظام HSE، BSC، استانداردها و ...) در ميدكو و شركتهاي تابعه
 • طراحي و اجراي برنامه‌هاي بهبود
 • برنامه تعالي سازماني (EFQM)،‌ توسعه و ارتقاء سطح در هلدينگ و شركتهاي تابعه
  • دريافت گزارش بازخور ميدكو،‌شركت بازرگاني، شركت مهندسي و شركت مانا
  • پيگيري برنامه هاي بهبود
  • مستند سازي ها
  • انعقاد قرارداد براي شركت در فرآيند
  • فرهنگ سازي مديريتي (ارائه اطلاعات،‌جلسات هماهنگي و اطلاع رساني)
  • پيگيري فرآيندها و اقدامات مرتبط با جايزه ملي بهره‌وري و تعالي سازماني
 • تعامل و همكاري با دستگاه‌ها، سازمانها و تشكلها
  • دولت
  • استانداري
  • فرمانداري‌ها
  • وزارت صنعت، معدن و تجارت
  • وزارت امور خارجه
  • ايميدرو
  • اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران
  • تشكل‌ها و انجمن‌ها
  • مجلس شوراي اسلامي
 • خريد معدن خارج از كشور
 • بازنگري استراتژي‌ها
 • مطالعات و برنامه‌ريزي توسعه معادن و صنايع معدني كوچك
 • تدوين سند تكنولوژي
 • نقشه راه ميدكو - BHP
 • تدوين سند جامع حمل و نقل ميدكو
 • تدوين آئين نامه، دستورالعمل ها و پياده سازي و تعميق دستورالعمل رفتاري كسب و كار ميدكو

میدکو در سال 1392

 • بهره‌برداري از كارخانه‌هاي احياء مستقيم بردسير، كك سازي زرند، فروسيليسيوم همدان
 • توليد 8/2 ميليون تن كنسانتره سنگ آهن، 300 هزار تن كك، 500 هزار تن آهن اسفنجي، 4 هزار تن فروسيليسيوم، 500 هزار تن ذغال فرآوري شده
 • اجراي طرحها طبق برنامه زمانبندي شده
 • تحقق سود به ميزان 210 ميليارد تومان
 • انتشار اوراق مشاركت 500 ميليارد تومان
 • افزايش سرمايه از 840 به 1680 ميليارد تومان
 • توسعه و جاري سازي سيستم‌هاي مديريتي (منابع انساني، فرآيندها، BSC ، HSE ) در ميدكو و شركتهاي تابعه
 • طراحي، اجرا و نظارت بر برنامه‌هاي بهبود (سند برنامه‌هاي بهبود)
 • برنامه تعالي سازماني EFQM ميدكو و شركتهاي تابعه
  • دريافت گزارش بازخور ميدكو و شركت مانا
  • پيگيري برنامه هاي بهبود
  • مستند سازي‌ها
  • انعقاد قراردادها براي شركت در فرآيند جايزه
  • فرهنگ سازي مديريتي (ارائه اطلاعات،‌جلسات هماهنگي و اطلاع رساني)
  • پيگيري فرآيندها و اقدامات مرتبط با جايزه ملي بهره‌وري و تعالي سازماني
 • تعامل و همكاري با دستگاه‌ها، سازمانها، تشكلها، ذينفعان
  • دولت (معاونت راهبردي و نظارت، معاونت علمي و فناوري، معاونت امور مجلس)
  • استانداري
  • فرمانداري‌ها
  • مديران استاني مرتبط
  • وزارت صنعت، معدن و تجارت
  • وزارت امور خارجه
  • ايميدرو
  • اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران
  • تشكل‌ها و انجمن‌ها (خانه معدن)
  • مجلس شوراي اسلامي (پژوهشهاي مجلس)
 • توسعه فعاليت‌هاي اكتشافي معادن و صنايع معدني كوچك
 • بازنگري استراتژي‌هاي ميدكو و شركتهاي تابعه
 • تدوين سند جامع حمل و نقل
 • تدوين اسناد زيربناها و توازن مواد و محصولات
 • تكميل سندهاي تكنولوژي

میدکو در سال 1393

 • بهره‌برداري از كارخانه‌هاي لوله مسی و کاتد مسی، توسعه کنسانتره سنگ آهن سیرجان و زرند و فولاد بردسیر،
 • توليد 4/4 ميليون تن كنسانتره سنگ آهن، 450 هزار تن كك، 700 هزار تن آهن اسفنجي، 9000 تن فروسيليسيوم، 215 هزار تن ذغال فرآوري شده،
 • اجراي طرحها طبق برنامه زمانبندي شده،
 • تحقق سود به ميزان 350 ميليارد تومان،
 • افزايش سرمايه از 1260 به 3200 ميليارد تومان،
 • توسعه و جاريسازي سيستم‌هاي مديريتي در ميدكو و شركتهاي تابعه،
 • طراحي، اجرا و نظارت بر برنامه‌هاي بهبود (سند برنامه‌هاي بهبود)،
 • برنامه تعالي سازماني EFQM ميدكو و شركتهاي تابعه و جاری سازی،
 • تعامل و همكاري با دستگاه‌ها، سازمانها، تشكلها، ذينفعان،
 • توسعه فعاليت‌هاي اكتشافي معادن و صنايع معدني كوچك،
 • بازنگري استراتژي‌هاي ميدكو و شركتهاي تابعه،
 • تکمیل سند جامع حمل و نقل،
 • تکمیل سند زيربناها و توازن مواد و محصولات
 • تكميل سندهاي تكنولوژي
 • تدوین اهداف شاخصهای عملکردی در تمامی حوزه ها

میدکو در سال 1394

 • به بهره‌برداري رساندن طرحهای تولید کاتد مسی، فولاد بردسیر، گندله سازی زرند، گندله‌سازی سیرجان، گندله سازی بوتیا،
 • توليد 5.120 ميليون تن كنسانتره سنگ آهن، 300 هزار تن كك، 840 هزار تن آهن اسفنجي، 10.700 تن فروسيليسيوم، 250.800 تن ذغال فرآوري شده، 4500 تن لوله مسی و 320 تن کاتد مسی.
 • اجراي طرحها طبق برنامه زمانبندي شده،
 • تحقق سود به ميزان 450 ميليارد تومان،
 • افزايش سرمايه از 1680 به 3360 ميليارد تومان،
 • توسعه و جاري سازي سيستم‌هاي مديريتي در ميدكو و شركتهاي تابعه،
 • طراحي، اجرا و نظارت بر برنامه‌هاي بهبود (سند برنامه‌هاي بهبود)،
 • اجرای برنامه تعالي سازماني EFQM ميدكو و شركتهاي تابعه و جاری سازی،
 • تعامل و همكاري با دستگاه‌ها، سازمانها، تشكلها، ذينفعان،
 • توسعه فعاليت‌هاي اكتشافي معادن و صنايع معدني كوچك،
 • تکمیل منابع انسانی طبق ساختار تشکیلاتی در شرکت‌ها،
 • بازنگري استراتژي‌هاي ميدكو و شركتهاي تابعه و تدوین شاخص‌های عملکردی در تمامی حوزه‌ها،
 • توسعه همکاری‌های بین‌المللی،
 • به روز‌رسانی سندهاي تكنولوژي و پروژه‌های بهبود فناوری و ارتقاء بهره‌وری،

میدکو در سال 1395

 • اجرای طرحها طبق برنامه زمان‌بندی شده
 • به بهره برداری رساندن طرح‌های گندله سیرجان، گندله بوتیا، فولاد بردسیر،کاتد مس شهر بابک
 • تولید کنسانتره سنگ آهن 4.400.000 تن، گندله 2.125.000 تن، آهن اسفنجی 800.000 تن، کنسانتره ذغال 240.000 تن، کک متالورژی 290.000 تن، فروسیلسیوم 10.800 تن،کاتد مس 2200 تن و لوله مسی 5800 تن
 • تحقق سود به میزان 3200 میلیارد ریال
 • بازنگری استراتژی‌های میدکو و شرکتهای تابعه
 • توسعه و جاری سازی سیستم‌های مدیریتی در میدکو و شرکتهای تابعه
 • برنامه تعالی سازمانی EFQM در میدکو و شرکتهای تابعه
 • طراحی، اجرا و نظارت ERP
 • طراحی، اجرا و نظارت بر برنامه‌های بهبود (سند بهبود)
 • توسعه سازمان دانشی محور براساس مدل جهانی MAKE
 • تعامل و همکاری با سازمانها، تشکلها و ذینفعان
 • توسعه فعالیت‌های اکتشافی معادن و توسعه صنایع معدنی کوچک
 • تکمیل منابع انسانی طبق ساختار تشکیلاتی شرکتها و پیشرفت طرحها
 • توسعه همکاری‌های بین‌المللی
 • به روز رسانی سندهای تکنولوژی، ارتقاء بهره‌وری، فعالیتهای نوآوری و فناوری
 • تدوین شاخصهای عملکردی در تمامی حوزه‌ها

میدکو در سال 1396

 • اجرای طرحها طبق برنامه زمان‌بندی شده
 • به بهره برداری رساندن طرح‌های فولاد بردسیر،کاتد مس شهر بابک، کنسانتره ذغال سنگ طبس، آهک و دولومیت، توسعه فروسیلیسیوم، احداث CDQ و خردایش مجدد کنسانتره سنگ آهن سیرجان
 • تولید کنسانتره سنگ آهن 5.600.000 تن، گندله 4.193.000 تن، آهن اسفنجی 800.000 تن، کنسانتره ذغال 310.000 تن، کک متالورژی 500.000 تن، فروسیلیسیوم 13.000 تن،کاتد مس 9000 تن، لوله مسی 7.000 تن و فولاد 60.000 تن
 • تحقق سود خالص به میزان 450 میلیارد تومان
 • بازنگری استراتژی‌های میدکو و شرکتهای تابعه
 • توسعه و جاری سازی سیستم‌های مدیریتی میدکو و شرکتهای تابعه
 • برنامه تعالی سازمانی در میدکو و شرکتهای تابعه
 • طراحی، اجرا و نظارت MIDRP
 • آماده‌سازی برای ورود به بورس لندن
 • طراحی، اجرا و نظارت بر برنامه‌های بهبود (سند بهبود)
 • توسعه سازمان دانشی محور براساس مدل جهانی MAKE
 • تعامل و همکاری با سازمانها، تشکلها و ذینفعان
 • توسعه فعالیت‌های اکتشافی معادن
 • تجهیز و استخراج معادن، شبکه حمل و نقل
 • تکمیل منابع انسانی طبق ساختار تشکیلاتی شرکتها و پیشرفت طرحها
 • توسعه همکاری‌های بین‌المللی و تأمین مالی
 • ارتقاء بهره‌وری، فعالیتهای نوآوری و فناوری
 • تدوین شاخصهای عملکردی در تمامی حوزه‌ها

میدکو در سال 1397

حوزة تولید، خدمات و بازرگانی

 • تولید7/13 میلیوتن تن محصولات شامل کنسانتره سنگ آهن 6 میلیون تن، گندله 6/5  میلیون تن، آهن اسفنجی 800 هزار تن، شمش فولادی 400 هرتن، کنسانتره ذغال 293 هزار تن، کک متالورژی 501 هزار تن، فروسیلیس 16 هزار تن،کاتد مس 11 هزار تن، لوله مسی 5 هزار تن، آهک پخته 32 هزارتن و دولومیت 61 هزارتن
 • استخراج مادة معدنی و باطله برداری از معادن به میزان 87 میلیون تن
 • حمل بار به میزان 23 میلیون تن
 • توسعة ارائة خدمات EPC به شرکتهای داخلی و خارج از گروه
 • توسعة صادرات محصولات و خدمات

حوزة طرحها و پروژه‌ها

 • اجرای طرحها طبق برنامه زمان‌بندی شده و به بهره برداری رساندن طرح‌های فولادسازی زرند، کنسانتره زغالسنگ طبس، آهک و دولومیت کرمان، توسعه فروسیلیس همدان و واحد CDQ
 • اجرای طرحهای تجهیز و آماده‌سازی معادن طبق برنامه زمانبندی شده
 • توسعه فعالیت‌های اکتشافی معادن

حوزة سیستمهای اطلاعاتی

 • اجرای کامل زیرساخت راهکار جامع اطلاعاتی میدکو
 • استقرار فاز اول راهکار جامع اطلاعاتی میدکو (MIDRP) در واحدهای پایلوت

حوزة سیستمهای مدیریتی

 • ارتقاء ایمنی و سلامت کارکنان، اجرای برنامة‌ های زیست محیطی و عمل به مسؤولیتهای اجتماعی
 • تمرکز بر ارتقاء سرمایه‌های انسانی
 • مدیریت بهینة دارائی‌های فیزیکی
 • توسعه سازمان دانش محور و سازمان یادگیرنده
 • پیاده سازی استانداردهای بین المللی مدیریتی
 • اجرای برنامه‌های تعالی سازمانی و بهبود در میدکو و شرکتهای تابعه
 • توسعه همکاری‌های بین‌المللی
 • آماده‌سازی برای ورود به بورس لندن
 • ارتقاء بهره‌وری
 • توسعة فعالیتهای نوآوری و فناوری

حوزة مالی

 • کسب سود به میزان 700 میلیارد تومان
 • تنوع‌بخشی به روشهای تأمین مالی

 

 

میدکو در سال 1398

سیاستهای کلان

 • توجه ویژه به توسعه معادن از طریق گسترش عملیات آماده سازی و استخراج
 • تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش میدکو
 • توجه ویژه به صادرات
 • رعایت انضباط کامل مالی

حوزة تولید، خدمات و بازرگانی

 • تامین حداقل 12 میلیون تن کلوخه از طریق استخراج یا خرید
 • تولید 7/14 میلیوتن تن محصولات شامل: 5/6 میلیون تن کنسانتره سنگ آهن ، 6 میلیون تن گندله، 800 هزار تن آهن اسفنجی، 460 هزار تن شمش فولادی، 350 هزار تن کنسانتره ذغال، 400 هزار تن کک متالورژی ، 20 هزار تن فروسیلیس، 9 هزار تن کاتد مس، 4 هزار تن لوله مسی، 64 هزارتن آهک پخته و 64 هزارتن دولومیت
 • استخراج مادة معدنی و باطله برداری از معادن به میزان 95 میلیون تن
 • حمل مواد اولیه و محصولات میانی به میزان 23 میلیون تن
 • انجام بالغ بر 65 پروژه خدماتی به شکل مهندسی، تأمین، ساخت و نص

میدکو در سال 1399

سیاستهای کلان

تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش میدکو در حوزه فولاد و مس.

توجه ویژه به صادرات.

رعایت انضباط کامل مالی.

توجه ویژه به توسعه معادن از طریق گسترش عملیات آماده سازی و استخراج.

                حوزة تولید و خدمات

تولید 7/15 میلیوتن تن محصولات شامل: 6/6 میلیون تن کنسانتره سنگ آهن ، 4/6 میلیون تن گندله، 800 هزار تن آهن اسفنجی، 900 هزار تن شمش فولادی، 420 هزار تن کنسانتره ذغال، 300 هزار تن کک متالورژی ، 22 هزار تن فروسیلیس، 5/12 هزار تن کاتد مس، 5/4 هزار تن لوله مسی، 185 هزارتن آهک پخته و 92 هزارتن دولومیت پخته.

استخراج مادة معدنی و باطله برداری از معادن به میزان 109 میلیون تن

تامین حداقل 13 میلیون تن کلوخه از طریق استخراج یا خرید.

حمل مواد اولیه و محصولات میانی به میزان 5/17 میلیون تن.

انجام بالغ بر 65 پروژه خدماتی به شکل مهندسی، تأمین، ساخت و نصب، نظارت و مشاوره و پروژه های پژوهشی.

                حوزة طرحها و پروژه‌ها

اجرای طرحها طبق برنامه زمان‌بندی شده و به بهره برداری رساندن طرح فولادسازی زرند.

توسعه فعالیت‌های اکتشافی معادن.

                حوزة سیستمهای اطلاعاتی

استقرار کامل فاز اول راهکار جامع اطلاعاتی میدکو (MIDRP) در واحدهای تابعه.

توسعه فاز دوم راهکار جامع اطلاعاتی میدکو (MIDRP) طبق برنامه مصوب.

                حوزة سیستمهای مدیریتی

ارتقاء ایمنی و سلامت کارکنان، اجرای برنامة‌ های زیست محیطی و عمل به مسؤولیتهای اجتماعی.

افزایش تعداد سرمایه انسانی از 7،900 نفر به 11،000 نفر و تمرکز بر ارتقاء سرمایه‌های انسانی.

اجرای 442 هزار نفر ساعت برنامه آموزشی.

اجرای برنامه‌های نقشه راه مدیریت دارایی‌های فیزیکی میدکو.

شناسایی و مدیریت دارایی‌های فکری.

پیاده سازی استانداردهای بین المللی مدیریتی بر اساس برنامه‌های مصوب.

اجرای برنامه‌های تعالی سازمانی و بهبود در میدکو و شرکتهای تابعه.

آماده‌سازی برای ورود به بورس لندن.

اجرای برنامه‌های ارتقاء بهره‌وری.

توسعة فعالیتهای نوآوری و فناوری.