عزیزالله سرچمی

معرفی عزیزالله سرچمی

 

سوابق تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی: مهندسی مکانیک

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک

 

 

 

 

سوابق مدیریتی
سوابق مدیریتی
پست سازمانی محل خدمت از تاریخ تا تاریخ
مشاور مدیرعامل در پروژه های خارج از کشور شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) 94  
مدیر عامل (کانادا) Coraltech 93 94
مشاور مدیرعامل کویت Kuwait steel 87 89
مجری طرح کویت Kuwait steel 80 87
مدیر اجرایی کارخانه اکسید آلومینیوم ایران جاجرم ( ایران) 77 80
معاون برنامه ریزی مدیر عامل و عضو هیأت مدیره  شرکت زغال سنگ کرمان شرکت تهیه و تولید مواد اولیه فولاد ایران 76 77
عضو هیأت مدیره و معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی شرکت فولاد خوزستان 74 76
مدیر کارخانه و معاون سرمایه گذاری و توسعه و برنامه ریزی INSIG IRAN 64 74