علیرضا ابراهیمی

معرفی علیرضا ابراهیمی

 

سوابق تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی: مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی، دانشگاه صنعتی شریف

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی، دانشگاه صنعتی شریف

رشته و گرایش تحصیلی دکترا: مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی، دانشگاه صنعتی شریف

 

 

 

سوابق مدیریتی
سوابق مدیریتی
پست سازمانی محل خدمت از تاریخ تا تاریخ
مدیر برنامه ریزی و، توسعه و تکنولوژی شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) 94 تا کنون
مدیر پروژه سنگان شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه 92 94
مدیر پروژه شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه 91 92
مدیر گروه مکانیک شرکت توربو کمپروسور خاورمیانه 88 91
مدیر واحد ارتعاشات مکانیک شرکت پتروگاز خاورمیانه 85 88